Iedereen in Nederland kan er intussen over mee praten: na twee jaren met Corona en de torenhoge inflatie zijn het voor veel mensen in financieel opzicht onzekere tijden. Veel gezinnen in Nederland kwamen in problemen en moeten alle zeilen bijzetten om elke maand weer rond te komen.

Iedereen kan zich voorstellen wat dit zou betekenen voor mensen in Gambia met een auditieve beperking en al helemaal als beide ouders in één gezin hiermee te maken hebben!

Vorige week ontving Small Steps 2 Success een bemiddelingsverzoek van de stichting ‘Alle kinderen naar school’. Wij delen met jullie kort het verhaal:

Het betreft hier een gezin met drie kinderen. Vader heeft een auditieve beperking en heeft momenteel geen werk (en dus geen inkomen). Moeder is slechthorend en zij is in Corona-tijd haar baan in een hotel kwijtgeraakt. Daarnaast kampt zij met gezondheidsproblemen, wat ook weer een enorme beperking is bij het zoeken naar werk. De ouders hebben de zorg over drie kinderen, waarvan er twee ook een auditieve beperking hebben. De nood in dit gezin is hoog, maar desondanks hebben we begrepen dat het gezin zéér positief in het leven staat! Op de foto is te zien hoe ze ‘I love you’ gebaren.

Small Steps 2 Success wil zich inzetten om voor zowel vader als moeder passende arbeid te vinden en een deel van het salaris op zich te nemen. Het gaat hier om ondersteuning gedurende anderhalf jaar. We gaan uit van een totaalbedrag van €900,- over de gehele periode. Wil jij hen financieel ondersteunen? Doneer dan via deze link. Of scan onderstaande QR code. We hopen natuurlijk op jullie steun! En.. alle kleine beetjes helpen.

Namens het gezin in Bakau, hartelijk dank!

Streefbedrag
100%