Project

Werken in de bouw

Kalilou

Wie?

Kalilou, een 20-jarige jonge man uit Busumbala. Hij woont nog in zijn familiecompound. Kalilou vindt het leuk om fysiek bezig te zijn en houdt ook enorm van drummen!

Beperking

Kalilou heeft het syndroom van Down.

Werkzaamheden

Kalilou is door een aannemer uit zijn eigen woonplaats aangetrokken. De aannemer zelf is bereid om hem te trainen met als doel hem na de sponsorperiode vast in dienst te nemen. Op de bouw wordt hij momenteel ingezet voor het maken van cementblokken. Daar gaat het om de juiste verhouding van zand, cement en water. Het mengsel wordt in een aparte mal geschept en moet dan harden. Best verantwoordelijk werk, want goede cementblokken zijn natuurlijk essentieel voor de bouw!

Financiële verantwoording

Vanuit het sponsorgeld ontvangt de aannemer een vergoeding, omdat er in de eerste 6 maanden sprake is van een intensieve training. Kalilou krijgt de eerste 6 maanden een kleine vergoeding. Na 6 maanden ontvangen aannemer en Kalilou een gelijk bedrag. Na een jaar zal Kalilou weer meer krijgen, de aannemer ontvangt minder. Na 1 ½ jaar tenslotte stopt de sponsoring en zal als alles goed verloopt Kalilou volledig worden overgenomen door de aannemer.