Project

Assistent conciërge

Louie

Louie Sambou, een jonge man van 24.

Beperking

Louis heeft het syndroom van Down.

Werkzaamheden

Louie zal op zijn eigen school (methodist school Kanifing) de conciërge gaan ondersteunen. Zo zal hij onder meer de kinderen helpen bij het in- en uitstappen van de schoolbus, met name de kinderen die afhankelijk zijn van een rolstoel. Verder zal hij ook worden ingezet bij het schoonhouden van het schoolterrein.

Financiële verantwoording

Vanuit de sponsorgelden krijgt Louie een maandsalaris.