Gambia….the smiling coast of Africa? Niet voor iedereen…..

Gambia is een klein land in West-Afrika en behoort tot één van de armste landen ter wereld en ondanks de prachtige slogan, ‘Gambia, the smiling coast of Africa’, is het leven er voor veel mensen niet eenvoudig. Er heerst veel armoede en werkeloosheid. Voor mensen met een beperking is het bestaan wellicht nog moeilijker. Anders dan in Nederland kent Gambia geen participatie-wet, waarbij bedrijven en instellingen worden gestimuleerd om mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen.

Hier komt Small Steps 2 Success in beeld. Onze stichting zet zich in om mensen met een beperking –stapje voor stapje – te begeleiden op weg naar werk. Wij voeren gesprekken met werkgevers en onderzoeken de mogelijkheden voor (aangepast) werk. In de eerste maanden neemt de stichting de salariëring op zich, maar uiteindelijk zal de werkgever geheel verantwoordelijk zijn voor het loon van de werknemer. Vanuit de stichting zullen we het (arbeids)proces begeleiden door middel van werkbezoeken en evaluatiegesprekken met zowel werkgever als werknemer. Mocht een korte opleiding of training nodig zijn om aan de functie-eisen van een baan te voldoen, dan zullen we de kosten daarvan op ons nemen.

In de gevallen waarin lokaal vervoer geen optie is, zullen we als stichting voor passend vervoer zorgen en het is dan ook onze wens om een eigen busje aan te kunnen schaffen om in dit vervoer te kunnen voorzien.

Tenslotte willen we microkredieten verlenen aan jongvolwassenen met een beperking om met begeleiding vanuit de stichting een eigen onderneming op te bouwen. Stap voor stap op weg naar een échte job, zodat ook mensen met een beperking volwaardig kunnen meedraaien in de Gambiaanse maatschappij!