Wie?

Ndumbeh  (19), een leerlinge van de school for disabled children in Jiboro. 

Beperking

Ndumbeh heeft een auditieve beperking.

Werkzaamheden

In de ochtend gaat zij naar school en in de middag werkt zij in het naaiatelier van Jiboro. Ndumbeh is hier in opleiding en leert om kleding te maken.

Als zij haar opleiding voltooid heeft, gaan we kijken of zij in haar dorp (Gidda) een eigen atelier kan opzetten met  financiële ondersteuning (micro-krediet) vanuit de stichting.

Financiële verantwoording

Vanuit de sponsorgelden vergoeden wij de kosten voor de opleiding. Daarnaast ontvangt Ndumbeh zelf een klein salaris. Vanuit extra giften zullen we een eigen naaimachine aanschaffen voor haar opleiding en voor haar latere werk.

Ndumbeh aan het werk in het atelier