Project

Een eigen naaiatelier.

Buba

Wie?

Buba Darboe is 25 jaar en woont in Tanji bij zijn ouders.

Beperking

Buba heeft een verstandelijke beperking

Werkzaamheden

Buba krijgt een training om kleermaker te worden.

Samenwerkende organisatie

Buba is voorgedragen door de Stichting Future for young people. Hij gaat twee keer per week naar de Bendula klas in Tanji waar hij onderwijs volgt.

Financiële verantwoording

Vanuit de sponsorgelden krijgt Buba een klein salaris. Daarnaast hebben we voor zijn training een naaimachine en andere benodigdheden aangeschaft.

Ndumbeh

Wie?

Ndumbeh is 19 jaar en is een leerling van de school for disabled children in Jiboro.

Beperking

Ndumbeh heeft een auditieve beperking.

Werkzaamheden

In de ochtend gaat zij naar school en in de middag werkt zij in het naaiatelier van Jiboro. Ndumbeh is hier in opleiding en leert om kleding te maken.

Als zij haar opleiding voltooid heeft, gaan we kijken of zij in haar dorp (Gidda) een eigen atelier kan opzetten met financiële ondersteuning (micro-krediet) vanuit de stichting.

Financiële verantwoording

Vanuit de sponsorgelden vergoeden wij de kosten voor de opleiding. Daarnaast ontvangt Ndumbeh zelf een klein salaris. Vanuit extra giften is er inmiddels een eigen naaimachine aanschaft voor haar opleiding en voor haar latere werk.