In de afgelopen weken heeft Mirjam, namens de stichting, ter plaatse weer veel werk verricht. In deze nieuwbrief willen we jullie bijpraten over de laatste ontwikkelingen:

Goed om te vermelden dat er sprake is van een bewustwordingsproces in Gambia zelf! Steeds beter begrijpt men het belang van ondersteuning van mensen met een beperking bij het zoeken naar werk. Via de Gambiaanse tak van de Stichting Small Steps 2 Succes is men nu bezig met de werving van sponsoren en donateurs in Gambia.

Momenteel zijn er vijf mensen volledig aan het werk via Small Steps 2 Succes. Speerpunt was voor Mirjam het vinden van nieuwe arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking. Er is een aantal nieuwe werkgevers bereid gevonden om mee samen te werken! Op een farm in de plaats Sifou kunnen we nog twee mensen plaatsen en ook guesthouses , diverse restaurants en een glamping, staan welwillend tegenover het in dienst nemen van mensen met een beperking. Realiteit is natuurlijk wel dat door het coronavirus het toerisme in Gambia momenteel nagenoeg stil ligt, maar we blijven hoopvol!

Ook zoeken we een passende betrekking voor een man, die zijn werkzaamheden als elektricien vanwege een fysieke beperking niet langer kan uitvoeren.
Voor een vrouw, die ten gevolge van een plotselinge visuele beperking haar kapperszaak moest opgeven, onderzoeken we de mogelijkheden om via een klein startkapitaal haar business weer te kunnen opzetten. Tenslotte onderzoeken we of we een springplank kunnen zijn voor een jonge veelbelovende artiest, die puur en alleen vanwege zijn fysieke beperkingen die kans nooit zal krijgen…

De eerste ervaringen

In de evaluatieve gesprekken die Mirjam heeft gevoerd met werkgevers en -nemers kwam goed naar voren dat men elkaar steeds beter begrijpt. Begeleiding hierbij blijft essentieel! Werkgevers moeten vooral leren om geduldig te zijn en niet te snel het werk weer uit handen te nemen van de werknemer als het hem niet snel genoeg gaat. En communicatie is natuurlijk een dingetje, want hoe trek je de aandacht van een werknemer met een auditieve beperking? In elk geval niet door een steentje te gooien, zoals op de farm gebeurde….Maar een goed gesprek aansluitend brengt de mensen weer bij elkaar!

De werknemers:

Fatou was begonnen in het naaiatelier, maar heeft hier blijkbaar haar draai niet kunnen vinden. Ze kwam niet altijd opdagen en is uiteindelijk afgehaakt. Er zijn gesprekken gevoerd met haar familie, maar helaas is ze niet te motiveren. Gelukkig heeft Ndumbeh haar plaats kunnen innemen en zij doet dit werk met groot enthousiasme! Zij is , naast haar schoolopleiding, nu ook 5 middagen aanwezig in het naaiatelier en was trots op haar eerste échte salaris!

De klassenassistent Jainaba blijkt van grote waarde te zijn op de school voor kinderen met een beperking in Jiboro. De leraar was vanwege ziekte een aantal dagen niet aanwezig en zij kon veel zaken goed opvangen. Door haar eigen auditieve beperking begrijpt zij de kinderen goed! Een win-win-situatie dus!

Farm

De werkers op de farm konden hun eerste succes bijschrijven: de eerste bananen zijn afgelopen week geoogst en verkocht. En daar waren ze met recht trots op! Er ging een mooie duim omhoog naar Mirjam: ‘Kijk eens, wat wij hebben gepresteerd!’. En soms is het mooi als je meteen ziet waarom je het werk doet: Ousman kwam af en toe niet opdagen, maar sinds hij dagelijks zijn salaris in ontvangst mag nemen, is hij super trots en gemotiveerd!

Samenwerking

Er zijn contacten gelegd met diverse organisaties in Gambia die zich richten op mensen met een beperking. Via het Rode Kruis hebben we gesproken met GOVI, een organisatie voor mensen met een visuele beperking. De gesprekken beginnen vaak stroef, omdat men toch wat wantrouwend staat tegenover veel mooie beloftes uit het Westen. Toch bleken de gesprekken uiteindelijk constructief en lijkt men enthousiast. Een vervolggesprek staat inmiddels gepland. Daar zal ook een M.O.U (Memory of Understanding) worden opgesteld met de intentie voor een intensieve samenwerking, omdat het ook voor deze doelgroep (visueel gehandicapten) moeilijk is om werk te vinden, kunnen we elkaar hierin aanvullen.

Tevens sluit de Stichting Small Steps 2 Success in februari 2022 aan bij een meeting van diverse organisaties in Gambia die zich richten op mensen met een beperking.

Eetcafé

Het geplande eetcafé met lekker Gambiaans eten op 20 november kon helaas, vanwege de corona-maatregelen, niet doorgaan. Veel mensen hadden zich aangemeld, dus er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum! 

Donaties en sponsoren

We zijn blij om te melden dat er zich twee nieuwe vaste sponsoren hebben aangemeld en er mooie donaties zijn binnengekomen in de afgelopen maand. Hiervoor allen hartelijk dank!

Namens het bestuur wensen we iedereen een heel goed 2022 toe!