Afgelopen maand ben ik, na een lange tijd, weer afgereisd naar Gambia. Gelukkig is Mirjam met regelmaat langere tijd daar om de doelen van de stichting te behartigen. Maar natuurlijk geweldig om ook met eigen ogen te zien wat er in korte tijd is opgebouwd! Samen met Mirjam en Pascal van de Gambiaanse stichting Small Steps 2 Successhebben we diverse meetings gehad met verschillende organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking in Gambia. Graag doen we daarvan verslag!

Farm in Fuffor

Op de farm in Fuffor zijn drie jongeren aan het werk. ’s Morgens volgen ze nog les op de School for Disabled Children in Jiboro, maar in de middag gaan ze op de fiets naar de farm iets verderop in Fuffor. De beheerder daar is vol lof over de inzet van de jongens! Ibrahim, Ousman en Karim geven de bananen water, halen het onkruid weg en bemesten de planten. Straks in het regenseizoen weer een hele uitdaging om het woekerende gras te verwijderen! En toen ze eind februari hun salaris ontvingen, was de voldoening op hun gezichten af te lezen!

Bakkerij in Fuffor

Inmiddels is er sprake van een groot tekort aan bakkers en dus aan brood in de omgeving van Fuffor. Er is nu een bakkerij opgezet die over twee á drie weken moet gaan starten. Met Yahya, de bakker, is overeengekomen dat we een werknemer met een beperking daar kunnen inzetten. Hij zal hem of haar gaan trainen en mogelijk ook inzetten voor het vervoer van de broden naar de diverse shops in de omgeving. Win-winsituatie! Mogelijk kunnen we hier Bubacar, een jongen met een auditieve beperking inzetten. Hij is nu al in beeld voor het dagelijkse vervoer van David, de leraar die rolstoelafhankelijk is, naar school.

Klassenassistente in Jiboro

Jaeneba is al enige tijd bezig als klassenassistent op de school in Jiboro. Geweldig om te zien hoe gepassioneerd zij ook de taken van David, die al enige tijd door ziekenhuisopname uit de running is, probleemloos overneemt en de jonge groep kinderen met veel geduld op weg helpt!

Ndumbe

Ndumbe werkt inmiddels in de middagen in het naaiatelier. Probleem is wel dat er maar twee naaimachines beschikbaar zijn, die ook door de naaisters zelf intensief gebruikt moeten worden, zeker nu er weer genaaid moet worden voor het Korite (feest na de Ramadan). De stichting wil kijken of er voor Ndumbe een eigen naaimachine kan worden aangeschaft, omdat dit voor haar opleiding essentieel is. Via Facebook zullen we hiervoor aandacht vragen.

SSHFC

Tsja, daaraan ontkom je natuurlijk niet: als er salarissen betaald worden, komt ook de registratie van werknemers en de afdracht van sociale premies op tafel. We hebben ons goed laten voorlichten in een persoonlijk gesprek met de manager, die buitengewoon enthousiast was over het initiatief van de stichting. Naast de werkgever zal ook de werknemer een kleine afdracht moeten doen, maar we hebben afgesproken dat de stichting de afdracht van de werknemer zal compenseren.

Gambian University

Edrissa van de Gambian University had voor ons een ontmoeting met 5 studenten met een beperking geregeld. Op dinsdag 28 februari hebben we met hen in een lokaal van de University lang gesproken. Elke student stelde zich voor en gaf uitgebreid aan waar zij ten gevolge van hun beperking mee werden geconfronteerd. Er zijn nagenoeg geen voorzieningen voor hen. De vier studenten met een visuele beperking hadden moeite om aantekeningen te maken tijdens hun colleges en zouden gebaat zijn bij een eigen laptop met een voorleesfunctie. David, die rolstoelafhankelijk is, had grote moeite om elke dag met het lokale vervoer vanuit Brikama naar Serekunda te komen. Vaak laat men hem staan omdat het allemaal best lastig is, waardoor hij ook vaak te laat in de colleges komt. 

Alle studenten hebben goed in beeld waar zij later zouden willen werken, maar beseffen heel goed dat hun fysieke beperking daarbij lastig is. De Gambiaanse maatschappij is daarop nog niet ingesteld. Uiteraard gaan we nu kijken hoe wij hen hierbij kunnen ondersteunen. Omdat laptops en transport essentieel is voor de stappen richting werk willen we als stichting kijken of we ook hierin iets kunnen betekenen. Duidelijk was wel dat al deze studenten heel goed weten wat ze willen en uiterst gemotiveerd zijn. Prachtig was het om te luisteren naar een zelfgemaakt gedicht dat Binta, al haar hele leven blind, met veel passie heeft voorgedragen, wat door alle aanwezigen met luid applaus werd beloond!

GOVI

De stichting GOVI is een organisatie die zich inzet voor mensen met een visuele beperking. In een lange meeting hebben we ideeën uitgewisseld en is er besloten tot samenwerking. In een Memorandum Of Understanding is onze samenwerking bekrachtigd. Deze duurt in elk geval tot december 2022 waarna er een evaluatie plaatsvindt. GOVI doet ook voorstellen aan ons als het gaat om mensen die geholpen moeten worden bij het vinden van werk. We waren zeer onder de indruk van de notulen in braille!

Inmiddels heeft de stichting GOVI een verzoek bij ons neergelegd om te bemiddelen bij het opzetten van een kapperszaak voor een vrouw met een visuele beperking (in de nieuwbrief van januari hebben we dit al vermeld). Mirjam en Pascal zullen haar in Brikama bezoeken en de mogelijkheden voor een microkrediet bespreken.

Gambian Federation of the Disabled

Deze organisatie is de zogenaamde “Umbrella” voor 18 verschillende organisaties die mensen met een beperking vertegenwoordigen. Hartelijk en goed gesprek! Ondanks dat er nu een wet is aangenomen die de rechten van mensen met een beperking beter moet regelen, wordt duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is en dat men blij is met alle particuliere initiatieven. Net als bij GOVI wordt middels een M.O.U tot samenwerking besloten. In mei vindt er een Algemene Vergadering plaats van alle 18 aangesloten organisaties. Voor deze vergadering is nu ook de stichting Small Steps 2 Success uitgenodigd!

Yaay

We hebben op verzoek van de stichting Second Home Yaay bezocht. Hun verzoek was om te kijken of wij iets op het gebied van werk voor haar kunnen regelen. Yaay heeft een enorme passie voor haren invlechten. We hebben met haar gesproken en zij zou heel graag bij een kapper willen werken. Doordat zij rolstoelafhankelijk is, moet de werk- of opleidingsplek in de buurt van Second Home zijn. Hoewel Yaay begeleid woont en niet direct afhankelijk is van een salaris kan juist haar inzet ook voor een omslag vormen voor de Gambianen zelf in een maatschappij, waarin mensen met een beperking toch nog geen echte plaats hebben. We houden nauw contact met de begeleiders van Second Home hierover.

Voor meer info Second Home: https://www.stichtingsecondhome.nl/

Alle sponsoren en donateurs heel erg bedankt voor alle steun!