En weer drie nieuwe micro-kredieten verstrekt! 

Tsja, het wordt een beetje booming… de micro-kredieten zijn ongekend populair momenteel! In juni konden we drie mensen met een beperking een micro-krediet verstrekken om zo een eigen business te kunnen starten. 

 

Via de belangenvereniging voor mensen met een beperking in Gambia, O.S.D.I.V.I, werden er 12 potentiële kandidaten voorgedragen. We hebben kritisch naar alle ingediende aanvragen gekeken waarbij criteria als woonplaats, de hoogte van het krediet en natuurlijk de motivatie leidinggevend waren voor de uiteindelijke beslissing.  Korte toelichting bij “woonplaats”: het moet voor de stichting haalbaar zijn om de projecten te begeleiden en te monitoren. Het reizen binnen Gambia is momenteel een enorme uitdaging en daarom kiezen we er in dit geval voor om projecten te starten binnen een redelijke reisafstand. 

Er is veel contact geweest met alle kandidaten en uiteindelijk hebben we drie kandidaten voor een persoonlijk gesprek uitgenodigd. In een plaatselijk restaurant hebben we ze ontmoet en hebben ze hun plannen gepresenteerd en toegelicht. Daarbij waren ook Kelsey en Iris van ons bestuur van Small Steps 2 Success Nederland aanwezig. In aanwezigheid van de directeur van OSDIVI, meneer Sonko, zijn een week later de contracten ondertekend en is het geld overhandigd. Een gedeelte van het krediet zal in de komende tijd worden terugbetaald. Afgesproken is dat van deze terugbetalingen van de kredieten weer een ander binnen de OSDIVI wordt aangenomen voor een nieuw krediet. Uiteraard leverde dit bij iedereen blijde gezichten op!  We stellen jullie de drie kandidaten kort voor: