Beleidsplan Small Steps 2 Success

Doelstelling:

Het doel is de integratie van mensen met een beperking in Gambia op de arbeidsmarkt zodat zij daar zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Dit kan door:

  1. Werkgevers te stimuleren mensen met een (arbeids)beperking in dienst te nemen;
  2. Mensen met een (arbeids)beperking en hun werkgevers tijdens het arbeidsproces te begeleiden;
  3. Mensen met een (arbeids)beperking de mogelijkheid te bieden een eigen onderneming te starten.

Ad 1:     Bij het aanbieden van werk moet er rekening worden gehouden met de vaardigheden (skills) en de talenten (talents) van een persoon met een beperking. Daarnaast kan iemand door trainingen en stages diverse werkgebieden ontdekken. Het gaat om de juiste match tussen werkgever en werknemer.

Ad 2:     De Stichting ondersteunt door intensieve begeleiding de werkgever en de werknemer. Dit gebeurt door regelmatige werkbezoeken en evaluatieve gesprekken.

Ad 3:     Door middel van microkredieten willen we jongvolwassenen met een beperking de mogelijkheid bieden om met begeleiding vanuit de Stichting een eigen onderneming op te bouwen. Stap voor stap op weg naar een échte job!

Wijze van verwerving van inkomsten

Beheer en besteding van het vermogen

Gelden worden door sponsoren en donateurs overgemaakt op de ING-rekening van de Stichting Small Steps 2 Success. Het vermogen wordt door de gezamenlijke bestuursleden beheerd.

  1. Bij de start van een arbeidsovereenkomst zal de Stichting de werkgever voor een bepaalde periode financieel ondersteunen. Na een periode van financiële ondersteuning vanuit de Stichting zal de werkgever geleidelijk het salaris van de werknemer overnemen. Zowel werkgever als werknemer worden hierdoor financieel onafhankelijk van de Stichting. 

De Stichting streeft op deze manier naar duurzaamheid en zelfredzaamheid

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden binnen de Stichting.